Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị cho điều chỉnh hướng tuyến QL2B đoạn từ Km 13 lên thị trấn Tam Đảo để tránh khu dân cư; xem xét cho xe điện được hoạt động tại thị trấn Tam Đảo.

27/11/2017

Trả lời:

* Điều chỉnh hướng tuyến QL2B đoạn từ Km 13 lên thị trấn Tam Đảo: Dự án đường Cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo 1 được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 29/3/2016, chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích tại Nghị quyết số 194 và 195/2015-HĐND ngày 22/12/2015 và được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất rừng đặc dụng tại Văn bản số 02/TTg-KTN ngày 04/01/2017. Đến nay, UBND huyện Tam Đảo đã tiến hành kiểm kê cơ bản xong toàn bộ dự án và đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) đối với diện tích tại xã Hồ Sơn. Do chưa bố trí được khu tái định cư cho các hộ gia đình tại thị trấn Tam Đảo nên tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đối với nội dung cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh cho điều chỉnh hướng tuyến Dự án đường Cải tạo, nâng cấp QL.2B đoạn từ cầu Chân Suối đến khu du lịch Tam Đảo 1 để tránh khu dân cư. Về nội dung này, trong quá trình nghiên cứu lập dự án ĐTXD, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát đưa ra các phương án thiết kế đường đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình và tiêu chuẩn, quy chuẩn; trong đó đã tính đến cả phương án điều chỉnh hướng tuyến để tránh khu dân cư. Tuy nhiên, khi báo cáo, so sánh các phương án đề xuất và hiệu quả đầu tư, việc điều chỉnh hướng tuyến đường để tránh khu dân cư không đảm bảo các yêu cầu tính toán kỹ thuật (đặc biệt là độ dốc dọc của đường quá lớn), UBND tỉnh thống nhất lựa chọn theo phương án hiện đang triển khai ĐTXD, các hộ dân nằm trong phạm vi hành lang đường phải di dời sẽ được bố trí đất tái định cư theo quy định.    

Về trách nhiệm, UBND huyện Tam Đảo đang triển khai các thủ tục để giải quyết khu đất tái định cư cho các hộ dân tại thị trấn Tam Đảo. Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tam Đảo tại Văn bản số 1381/UBND-BQL ngày 25/8/2017 về việc chấp thuận chủ trương địa điểm thực hiện dự án; trong các ngày 08/9/2017 và ngày 21/9/2017, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo kiểm tra thực địa xác định và thống nhất vị trí khu đất tái định cư tại thôn 2 thị trấn Tam Đảo (khu vực Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Tam Đảo và khu Resort Belvedere Tam Đảo), hiện trạng là đất trồng rau xu xu của các hộ dân (quy hoạch là đất ở đô thị).

Hiện nay, Sở Xây dựng đang nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đồng ý chủ trương lập quy hoạch khu tái định cư cho các hộ dân thị trấn Tam Đảo tại vị trí nêu trên (có tính toán thêm việc quy hoạch quỹ đất ở mới để giao đất và đấu giá QSD đất lấy kinh phí ĐTXD hạ tầng). Sau khi có báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh sẽ xem xét về chủ trương giao UBND huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết, lập dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

* Xem xét cho xe điện được hoạt động tại thị trấn Tam Đảo: Đối với nội dung này, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1989/SXD-QHKT ngày 24/6/2016 V/v Lưu hành xe 4 bánh chở khách có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (hoặc xăng, dầu) hoạt động trong phạm vi hạn chế để phục vụ KDL Tam Đảo; gửi Công an tỉnh, trong đó nêu một số nội dung:

- Ngày 15/10/2015, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 13739/BGTVT-VT V/v Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với quản lý hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, địa bàn có nhu cầu thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hẹp gửi về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 1634/TTg-KTN ngày 11/9/2015.

- Sau khi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp số liệu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 14127/BGTVT-VT ngày 23/10/2015, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan; ngày 06/01/2016, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 33/TTg-KTN V/v Thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp. Theo đó, có 06 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cho phép thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu (không có tỉnh Vĩnh Phúc).

- Tại thị trấn Tam Đảo, Công ty TNHH Đầu tư APG (Trụ sở chính: 28C1 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng; người đại diện: Lê Quang Ngọc - Chủ tịch hội đồng thành viên) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép ĐTXD Bãi đỗ xe 02 tầng phục vụ nhu cầu đỗ xe cho các xe ô tô dưới 9 chỗ và đầu tư 30 xe chạy xăng sinh học phục vụ cho du khách đi lại trong Khu Du lịch Tam Đảo 1 và thăm quan Khu Du lịch Tam Đảo 2. Sau khi được giao nhiệm vụ và tổng hợp ý kiến tham gia của các Cơ quan liên quan, ngày 23/6/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1958/SXD-QHKT để báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư APG nghiên cứu, thực hiện dự án theo đề xuất của Công ty. Theo nội dung báo cáo, hiện nay Công ty TNHH Đầu tư APG đang lập đề án gửi Bộ Giao thông Vận tải, xin ý kiến các Bộ, Ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động xe chạy xăng sinh học vận chuyển khách du lịch trong phạm vi khu vực hạn chế tại tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh, thành trên cả nước.

- Nội dung liên quan đến việc lưu hành xe 4 bánh chở khách có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoạt động trong phạm vi hạn chế để phục vụ Khu Du lịch Tam Đảo: Khu Du lịch Tam Đảo có địa hình quanh co, độ dốc các tuyến đường lớn, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khi vận chuyển du khách bằng xe điện, đặc biệt là trường hợp xe hết điện.

- Điều kiện lưu hành xe 4 bánh chở khách có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện: Phải đảm bảo thực hiện theo đúng Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải V/v Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

- Sở Xây dựng đã đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo việc tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, địa bàn có nhu cầu thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hẹp gửi về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 13739/BGTVT-VT ngày 15/10/2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 1634/TTg-KTN ngày 11/9/2015).