Đề nghị sớm quy hoạch khu dân cư xóm Liều để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân cư sinh sống.

27/11/2017

Trả lời:

Hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch trên, UBND thị xã sẽ giao cho UBND phường Trưng Nhị lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xét các hộ dân đủ điều kiện cấp đất giãn dân và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình phòng Tài nguyên – Môi trường thẩm định theo quy định.