Cử tri xã Tứ Yên huyện Sông Lô đề nghị tỉnh đầu tư cho xây cầu qua đập tràn đoạn Cầu Đồng xã Tân Lập.

29/11/2017
Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng cầu qua đập tràn đoạn cầu Đồng, xã Tân Lập (cầu Đồng Cát) nằm trong danh sách Đề án các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư xây dựng tại Văn bản số 7645/UBND-NN1 ngày 17/12/2014.

Ngày 21/7/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3730/TCĐBVN-CQLXXDĐB chấp thuận danh mục cầu thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và Dự án thành phần, Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP. Trong đó, cầu Đồng Cát nằm trong danh mục cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được chấp thuận đầu tư, tuy nhiên cầu Đồng Cát thuộc diện ưu tiên 2 và sẽ đầu tư sau khi hoàn thành các cầu thuộc diện ưu tiên 1 cần đầu tư trước.

UBND tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đầu tư các cầu dân sinh thuộc đối tượng ưu tiên 1 trên địa bàn tỉnh và sẽ tiếp tục đề nghị Tổng cục Đường bô Việt Nam bố trí kinh phí cho triển khai đầu tư các cầu thuộc diện ưu tiên 2 đã được chấp thuận, trong đó có cầu Đồng Cát nói trên.