Cử tri thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc thi công tu sửa đường Tỉnh lộ 304 đoạn thị trấn Tứ Trưng đi Yên Đồng (Yên Lạc), hiện nay rãnh thoát nước hai bên đường không có lối thoát ...

27/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc thi công tu sửa đường Tỉnh lộ 304 đoạn thị trấn Tứ Trưng đi Yên Đồng (Yên Lạc), hiện nay rãnh thoát nước hai bên đường không có lối thoát ra ngoài dẫn đến tình trạng trời mưa nước tràn lên mặt đường gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/7/2017, Sở GTVT đã phối hợp với UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Ngũ Kiên, UBND thị trấn Tứ Trưng và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc xem xét những nội dung đề nghị của UBND huyện Vĩnh Tường và các kiến nghị của cử tri thị trấn Tứ Trưng, cử tri xã Ngũ Kiên.

Đến nay, Sở GTVT đã yêu cầu đơn vị quản lý bảo trì đường bộ (Công ty Cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc) thực hiện xong việc mở các lối thoát nước từ rãnh dọc hai bên ĐT.304 đoạn thị trấn Tứ Trưng đi Yên Đồng ra ngoài, đảm bảo tiêu thoát nước tốt cho khu vực vào những đợt mưa lũ.