Cử tri thôn Trại Mái, thôn Ngọc Thụ, thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý có 9 lượt ý kiến đề nghị tỉnh không quy hoạch công viên nghĩa trang tại núi Ngang, xã Bồ Lý.

27/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri thôn Trại Mái, thôn Ngọc Thụ, thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý có 9 lượt ý kiến đề nghị tỉnh không quy hoạch công viên nghĩa trang tại núi Ngang, xã Bồ Lý. Nếu xây dựng ảnh hưởng đến (nguồn nước, không khí) đời sống của nhân dân trong vùng tại núi Ngang, xã Bồ Lý; Cử tri xã Trung Mỹ đề nghị Tỉnh không quy hoạch nhà máy xử lý rác thải và công viên nghĩa trang tại xã Trung Mỹ.

Trả lời:

 * Về việc ĐTXD nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ: Việc nghiên cứu, ĐTXD nhà máy xử lý rác thải là rất cần thiết, phục vụ nhu cầu cấp bách về xử lý rác thải cho tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là của thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên, huyện Tam Đảo. Sau khi nghiên cứu, rà soát nhiều địa điểm, các Cơ quan đều đồng thuận việc bố trí địa điểm tại khu vực thôn Trung Màu, xã Trung Mỹ (gần đường AV05) là phù hợp do đây là vị trí phù hợp nhất, thuận lợi về kết nối giao thông tới thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên, huyện Tam Đảo qua các trục đường tỉnh; vị trí này được che chắn bởi các dãy đồi, núi cao xung quanh và cách xa các khu dân cư, khi triển khai dự án sẽ hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh do vấn đề về mùi, gió; có chi phí ĐTXD tuyến đường vào thấp (khoảng 12 tỷ đồng), thuận tiện trong việc BT-GPMB do một phần là mỏ đá Vinh Quang cũ; có sẵn tuyến đường đối ngoại (AV05) nên có thể triển khai ngay. Tại địa phận xã Trung Mỹ, việc vận chuyển rác sẽ qua đường AV05, không đi qua các khu dân cư tập trung.

Nước rác trong Nhà máy sẽ được thu gom, xử lý đưa tại khu xử lý của Nhà máy, đạt tiêu chuẩn theo quy định mới cho phép thải ra môi trường; hạn chế cho thấm tự do xuống đất, tránh việc ảnh hưởng đến nguồn nước đầu nguồn hồ Gia Khau..

Tại thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 19/7/2017, số 140/TB-UBND ngày 24/8/2017, UBND tỉnh đã đồng ý lựa chọn vị trí địa điểm Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ; trong đó chỉ đạo:

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên cùng Nhà đầu tư chủ động lựa chọn địa điểm tham quan và tổ chức tham quan thực tế nhà máy đốt rác đã được ĐTXD; thành phần đoàn gồm: Lãnh đạo các Cơ quan liên quan, một số nguyên lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ, đại diện MTTQ và các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ và trưởng thôn Trung Màu, đại diện một số hộ dân tại khu vực;

+ Yêu cầu UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo với UBND xã Trung Mỹ tiếp tục vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc bố trí Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại vị trí này.

* Về công viên nghĩa trang tại xã Trung Mỹ, xã Bồ Lý: Theo QHCXD đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011, xác định 02 vị trí xây dựng công viên nghĩa trang tập trung của tỉnh tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

- Đối với vị trí tại khu vực đồi Quần Ngựa, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2161/UBND-CN1 ngày 12/4/2016, UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức cuộc họp ngày 25/4/2016 tại UBND xã Trung Mỹ (thành phần tham dự bao gồm Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, trưởng các ban ngành, đoàn thể của xã; Đại diện các thôn trong khu vực nghiên cứu lập QHXD công viên nghĩa trang); sau đó có Văn bản số 419/UBND-CT ngày 04/5/2016 báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng, trong đó không đồng ý việc ĐTXD công viên nghĩa trang tại khu vực đồi Quần Ngựa, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.

- Đối với vị trí tại núi Ngang, xã Bồ Lý: Để đảm bảo ổn định trật tự xã hội, chuẩn bị tốt cho các điều kiện cần thiết cho việc nghiên cứu các khu vực công viên nghĩa trang tập trung, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 31/TTr-UBND báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho dừng nghiên cứu triển khai bước lập Quy hoạch chi tiết (QHCT) 02 khu nghĩa trang tập trung theo Quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) đô thị Vĩnh Phúc để hoàn thiện nội dung lập Quy hoạch xây dựng (QHXD) nghĩa trang vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 38/BC-UBND ngày 07/3/2017, trong đó khẳng định sự phù hợp và cần thiết của dự án.

Như vậy, đến nay việc nghiên cứu lập quy hoạch và ĐTXD khu công viên nghĩa trang theo định hướng QHCXD đô thị Vĩnh Phúc tại khu vực xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên và xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo là chưa thực hiện được.

Đồng thời, UBND đã tỉnh giao các Sở, ngành chức năng của tỉnh hoàn thiện nội dung QHXD nghĩa trang vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát QHSD đất, quy hoạch tài nguyên khoáng sản, quy hoạch rừng, ... tại các khu vực đề xuất nghĩa trang tập trung theo QHXD nghĩa trang vùng tỉnh. Sau khi QHXD nghĩa trang vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ tiến hành chuẩn bị các nguồn lực và điều kiện cần thiết để triển khai dự án nghĩa trang theo quy hoạch.

Về tiến độ triển khai QHXD nghĩa trang vùng tỉnh, đến nay Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2017; Sở Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đó báo cáo thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017 trước khi thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.