Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị tỉnh chỉ đạo tiếp tục thi công tuyến Tỉnh lộ từ Hợp Châu đi Minh Quang.

27/11/2017

Trả lời:

Tuyến đường từ Hợp Châu đi Minh Quang do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư mới hoàn thành khoảng 200m đầu tuyến nối với QL.2B, đoạn còn lại đã dừng triển khai thi công trong thời gian dài.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thi công công trình và hoàn thiện một số hạng mục, hồ sơ thủ tục để bàn giao trước đoạn đầu tuyến (dài khoảng 200m) đã thi công hoàn thành cho Sở GTVT quản lý bảo trì theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 74/UBND-NN1 ngày 07/01/2014. Tuy nhiên đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa triển khai thi công khối lượng còn lại của công trình và bàn giao đoạn tuyến hoàn thành cho Sở GTVT quản lý, bảo trì theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao đoạn tuyến đã hoàn thành của dự án nói trên (dài khoảng 200m) cho Sở GTVT quản lý, bảo trì và báo cáo cụ thể với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc và việc triển khai thi công khối lượng còn lại của Dự án trong quý IV năm 2017.