Cử tri xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh chỉ đạo làm tuyến mương thoát nước, rãnh bảo vệ đường của dự án đường 24m từ Cầu Bì La đi thị trấn Lập Thạch để kịp thời thoát nước và không gây xô lấp vào đất canh tác của nhân dân.

27/11/2017

Trả lời:

- Về việc đất rơi, xô lấp vào diện tích canh tác của nhân dân:

Đường từ cầu Bì La đi thị trấn Lập Thạch do Sở GTVT làm chủ đầu tư, đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành, nền đường ổn định, không xảy ra tình trạng vật liệu rơi, xô lấp vào diện tích đất canh tác của nhân dân. Trong quá trình thi công, việc vật liệu xây dựng (đất đắp nền đường) rơi, xô lấp vào diện tích đất canh tác của nhân dân nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án, đã được Nhà thầu thi công khắc phục xong bằng cách hót vật liệu rơi vãi, bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

- Về việc đề nghị làm mương thoát nước trên tuyến đường:

Trong quá trình triển khai Dự án Đường từ cầu Bì La đi Trung tâm thị trấn Lập Thạch, Ban Quản lý dự án công trình giao thông 2 (Đại diện chủ đầu tư) đã nhiều lần phối hợp với UBND xã Xuân Lôi kiểm tra hệ thống thoát nước, tưới tiêu cho phần diện tích đất nông nghiệp đoạn tuyến đi qua và thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cống thoát nước, rãnh dẫn nước đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Hiện nay, vị trí Km 4+900 có thiết kế cống thoát nước D150 qua thời gian khai thác sử dụng vẫn đảm bảo khả năng tiêu thoát nước bình thường. Tuy nhiên, do vị trí hạ lưu cống trước đây là vùng đất trũng, lượng nước tập trung lớn nên khi mưa to, lũ lớn dẫn đến đoạn mương cũ dẫn nước của địa phương không tiêu thoát nước kịp thời. Việc khơi thông đoạn mương cũ dẫn nước nói trên thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương,UBND tỉnh giao Sở GTVT sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông 2, nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với UBND xã Xuân Lôi; hỗ trợ máy móc, thiết bị (nếu cần thiết) trong việc khơi thông, đào đoạn mương dẫn nước nói trên đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực được tốt và tiếp tục giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị phát sinh của cử tri trước khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.