Cử tri xã Bá Hiến, Sơn Lôi Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra lại việc quản lý ruộng đất của xã và thôn: Diện tích ruộng đất của thôn quản lý và thu lệ phí hiện nay còn hơn 10 mẫu để ngoài sổ sách quản lý của cấp trên mà trưởng thôn vẫn thu hàng năm.

30/11/2017
Trả lời:

Theo báo cáo, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc trực tiếp với UBND xã Bá Hiến và xã Sơn Lôi, xác định đây là ý kiến của cử tri xã Bá Hiến, cụ thể là ở thôn Đê Hến, kết quả giải quyết như sau:

Tổng diện tích đất quỹ 2 của thôn Đê Hến được UBND xã Bá Hiến giao năm 2015 là 51.244m2, sản lượng sản phẩm thu là 1.177kg/năm. Sau khi giao trả lại đất cho các hộ thanh toán đủ nợ cũ là 2.149 m2, tổng diện tích đối chiếu bản đồ thực tế còn lại là 49.095m2. Đầu năm 2016 đã trừ trả diện tích 4.680m2 thuộc xứ đồng La Gọ cho thôn Văn Giáo; trừ diện tích thu hồi làm khu công nghiệp và làm đường là 1.560m2, thì đến năm 2017 diện tích đất quỹ 2 của thôn Đê Hến còn lại là 42.855m2, UBND xã đã giao cho trưởng thôn Đê Hến thu sản lượng thóc là 922kg thóc/năm.

Tuy nhiên khi bàn giao giữa ông Vũ Văn Tuệ - Trưởng thôn Đê Hến cũ và ông Nguyễn Văn Thức - Trưởng thôn mới có sự nhầm lẫn về số liệu (ông Vũ Văn Tuệ khi bàn giao đã đọc nhầm số liệu diện tích quỹ đất 2 là 9.689m2, trong khi đó diện tích thực là 42.855m2). UBND xã Bá Hiến và Trưởng thôn Đê Hến đã xác minh và khẳng định do việc bàn giao số liệu bị nhầm lẫn nên đã gây hiểu lầm cho cử tri, chứ không có việc giấu diện tích để hưởng lợi ích cá nhân.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã và Trưởng thôn Đê Hến nghiêm túc rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại số liệu đất công ích của thôn đúng với số liệu thực tế là 42.855m2.

Các tin đã đưa ngày: