Cử tri huyện Vĩnh Tường đề nghị cắt trả đất cho thị trấn Tứ Trưng từ vòng xuyến về phía Tứ Trưng. Trước kia huyện thu hồi đất của Tứ Trưng nhưng sau khi tách huyện đã giao lại cho thị trấn Vĩnh Tường.

30/11/2017
Trả lời:

Ngày 23/11/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/ CP về: Thành lập thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường (trên cơ sở 282,62ha diện tích tự nhiên và 4.171 nhân khẩu của xã Vũ Di; 3,348 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Trưng). Từ đó cho đến nay, địa giới hành chính của Thị trấn Vĩnh Tường và Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường ổn định không có tranh chấp.

Nội dung này là đề nghị của ông Đặng Văn Xuân (Khu 1, thị trấn Tứ Trưng). Đã được Đảng uỷ và UBND thị trấn Tứ Trưng cũng đã giải thích, trả lời nhiều lần. Tuy nhiên ông Xuân vẫn chưa đồng ý. Qua xem xét lại hồ sơ cho thấy đề nghị của cử tri Đặng Văn Xuân - Khu 1 thị trấn Tứ Trưng là không có cơ sở để giải quyết.

Các tin đã đưa ngày: