Cử tri xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh giao đất Trung tâm Lâm nghiệp Vĩnh Phúc cho nhân dân; đề nghị xem xét việc triển khai Dự án của Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo đã 13 năm chưa thực hiện, việc thu hồi, đền bù không minh bạch, chưa thỏa đáng.

30/11/2017

Trả lời:

- Trung tâm Phát triển  Lâm nghiệp Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nhà nước giao đất để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng mô hình tiến bộ về kỹ thuật-công nghệ mới trong lĩnh vực lâm nghiệp như: cơ giới hóa từng phần trong các khâu trồng, chăm sóc rừng, chế biến gỗ rừng trồng qui mô vừa và nhỏ. Việc cư dân đề nghị UBND tỉnh giao đất cho Trung tâm Phát triển  Lâm nghiệp Vĩnh Phúc cho nhân dân sử dụng là không co cơ sở. Trường hợp Trung tâm Phát triển  Lâm nghiệp Vĩnh Phúc không sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, UBND tỉnh sẽ xử lý theo qui định của pháp luật.

- Về việc triển khai dự án của Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo, UBND đã có các văn bản số 8367/UBND-NN2 ngày 25/10/2017 và văn bản số 5193/UBND-NN2 ngày 17/7/2017 trong đó giao UBND huyện Bình xuyên làm việc với UBND xã Trung Mỹ và Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo để có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án.

 Phần trả lời bổ sung (theo Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh):

- Về nội dung đề nghị giao đất của Trung tâm Lâm nghiệp cho địa phương quản lý.  Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang thanh tra toàn diện công tác quản lý và sử dụng đất của Trung tâm lâm nghiệp Vĩnh Phúc tại các xã trên địa bàn các huyện, trong đó có huyện Bình Xuyên. Dự kiến tháng 12/2017 sẽ kết thúc, căn cứ kết luận của thanh tra UBND tỉnh sẽ xử lý theo thẩm quyền trong quý I/2018.

- Việc triển khai dự án của Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ: Nội dung này UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Bình Xuyên phối hợp với chủ đầu tư  giải quyết dứt điểm các tồn tại về GPMB xong trong năm 2018.

Các tin đã đưa ngày: