Cử tri xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên đề nghị không quy hoạch bãi rác và nghĩa trang ở xã Trung Mỹ; đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải từ nhà máy Kiều Thi.

30/11/2017
Trả lời:

- Về đề nghị không quy hoạch bãi rác ở xã Trung Mỹ:

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải ngày càng gia tăng, trong khi các bãi chôn lấp rác thải ở các địa phương đều đã quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và UBND cấp huyện tập trung triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung theo quy mô cấp huyện và liên huyện. Trong thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư làm việc với tỉnh để đề xuất dự án xử lý rác thải sinh hoạt tập trung theo hình thức xã hội hóa, tuy nhiên việc lựa chọn địa điểm để giới thiệu cho nhà đầu tư lập dự án gặp rất nhiều khó khăn và chưa thực hiện được.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát quy hoạch, nghiên cứu, khảo sát kỹ các địa điểm trên toàn tỉnh để xem xét giới thiệu địa điểm phù hợp nhất triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Theo đó các vị trí tại xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên (theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2167/SXD-QHKT ngày 27/6/2017; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 668/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2017; UBND huyện Bình Xuyên tại Văn bản số 547/UBND-KTHT ngày 25/5/2017) được các cơ quan nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đánh giá là phù hợp nhất về quy hoạch và các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như khoảng cách an toàn môi trường, hướng gió, tuyến đường vận chuyển rác thải sinh hoạt,... Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh đã có Thông báo số 121/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang về việc lựa chọn địa điểm đầu tư nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, trong đó đã đồng ý lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh tại xã Trung Mỹ .

Tuy nhiên, đề xuất vị trí các trên chưa nhận được sự đồng thuận của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Mặt trận Tổ quốc xã Trung Mỹ - huyện Bình Xuyên (Văn bản số 48/HC-UBND ngày 17/4/2017) và nhân dân xã Trung Mỹ - huyện Bình Xuyên.

Nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân về địa điểm dự kiến triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải ngày càng bức xúc. UBND tỉnh chỉ xem xét lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án có công nghệ đốt hiện đại, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt và các loại chất thải phát sinh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng tuyến đường vận chuyển riêng biệt không đi qua khu dân cư; đồng thời chỉ đạo các Sở ngành, UBND huyện Bình Xuyên và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường vận động tuyên truyền, giải thích để nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong việc bố trí nhà máy xử lý rác thải tại vị trí này.

- Về xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải từ nhà máy Kiều Thi:

Công ty TNHH Một thành viên Kiều Thi Juma là Công ty con của Công ty Cổ phần Kiều Thi có địa chỉ tại xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên. Theo phản ánh của nhân dân về việc nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Kiều Thi Juma hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 15/6/2017 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-STNMT về thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty TNHH MTV Kiều Thi Juma tại địa chỉ xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên; Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm, đã có Kết luận thanh tra số 1896/KL-STNMT ngày 21/8/2017 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty TNHH MTV Kiều Thi Juma, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma với số tiền phạt là 36.598.000 đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty khắc phục các vi phạm, tồn tại về bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp khắc phục xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. 

Các tin đã đưa ngày: