Cử tri xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc cấp giấy phép khai thác đất san lấp đối với những mỏ đất mới và những mỏ đất đã hết hạn khai thác, ...

30/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc cấp giấy phép khai thác đất san lấp đối với những mỏ đất mới và những mỏ đất đã hết hạn khai thác, vì chưa có đường riêng vào mỏ đất hàng ngày xe quá khổ quá tải đi qua khu dân cư và trường học làm ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn giao thông. Nếu tỉnh vẫn cấp phép thì phải xây dựng con đường mới vào mỏ đất không đi qua khu vực dân cư và trường học.

Trả lời:

- Hiện nay, trên địa bàn xã Trung Mỹ có 06 đơn vị có Giấy phép còn hiệu lực được phép hoạt động khai thác khoáng sản (Công ty TNHH TM Tỉnh Tuấn, Công ty TNHH XD&XNK Sơn Tùng, Công ty TNHH XD&TM Hiền Linh, Công ty CPĐT Tam Sơn, Công ty CPCT GT Sông Đà và Công ty TNHH Khai thác VLXD An Thịnh).

Về ý kiến cử tri phản anh việc xe quá khổ quá tải đi qua khu đất dân cư và trường học làm ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn giao thông là đúng thực tế. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Bình Xuyên tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc tuân thủ về tải trọng trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản như: thực hiện tưới nước hàng ngày khi có xe vận tải đất đi qua khu vực dân cư và trường học; che phủ bạt; chở đúng tải trọng; đăng ký tuyến đường và thời gian vận chuyển...

-  Về đề nghị xây dựng con đường mới vào mỏ đất không đi qua khu vực dân cư và trường học: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương hướng tuyến tại Văn bản số 4888/UBND-CN2 ngày 25/7/2016 và  giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo tính cần thiết cho UBND tỉnh tại văn bản số 5794/UBND-CN2 ngày 24/8/2016. 

Các tin đã đưa ngày: