Cử tri xã Sơn Lôi đề nghị tỉnh chỉ đạo giải phóng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Lương Câu đã được quy hoạch nhưng chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong, ...

30/11/2017
Chi tiết phản ánh:

Cử tri xã Sơn Lôi đề nghị tỉnh chỉ đạo giải phóng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Lương Câu đã được quy hoạch nhưng chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong, hiện nay thôn có người qua đời vẫn chưa có chỗ mai táng, phải đi xin, mua đất của các hộ có diện tích đất trong vùng quy hoạch nghĩa trang để chôn cất.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo Ban Đền bù GPMB huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Sơn Lôi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nghĩa trang nhân dân 02 thôn Lương Câu, Ngọc Bảo. Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát UBND xã chưa hoàn thiện hồ sơ phê duyệt địa điểm và quyết định phê duyệt đầu tư thực hiện dự án của 2 khu nghĩa trang trên nên chưa có căn cứ để kiểm kê, kê khai thực hiện bồi thường GPMB.

Thời gian tới, yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Sơn Lôi, Ban Đền bù GPMB huyện hoàn thiện hồ sơ của dự án để tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn Lương Câu và thôn Ngọc Bảo.

Các tin đã đưa ngày: