Cử tri thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh kiến nghị hỗ trợ và trợ cấp một lần cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố khi không tham gia công tác.

30/11/2017
Trả lời:

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Hiện nay, chưa có quy định nào về việc hỗ trợ và trợ cấp một lần cho Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khi không tham gia công tác, vì vậy Tỉnh không có căn cứ để thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: