Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Đê Điều tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tuyến hộ đê từ Cầu Gạo đi xã Triệu Đề, tại khu vực Cống Chéo hiện nay trong quá trình xây dựng bị ...

27/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Lập Thạch đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Đê Điều tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tuyến hộ đê từ Cầu Gạo đi xã Triệu Đề, tại khu vực Cống Chéo hiện nay trong quá trình xây dựng bị sạt lở 1 bên nên đường quá hẹp gây mất an toàn giao thông, lưu thông khó khăn cho người dân.

Trả lời:

Đoạn đê hữu Phó Đáy khu vực cống Chéo, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch  tại K12+814 đi qua kênh chính hữu ngạn hệ thống thủy lợi Liễn Sơn thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê hữu sông Phó Đáy”, mặt đê bê tông cũ bị gãy nứt, lún sụt, hình thành nhiều vũng nước, ổ gà,..., khó khăn trong việc đi lại, không bị sạt lở như cử tri đã phản ánh. Việc đoạn đê này phải dừng thi công là do Chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh cục bộ một số hạng mục thuộc dự án, trong đó có hạng mục điều chỉnh quy mô của Cống Chéo và nắn chỉnh cục bộ phần cong cục bộ của đê đảm bảo cho đê được cong thuận không bị gấp khúc đột ngột nhằm đảm bảo an toàn đê và an toàn giao thông đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép điều chỉnh, bổ sung dự án tại Văn bản số 1992/UBND-NN1 ngày 06/4/2016. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT để đảm bảo công tác PCTT&TKCN năm 2017 và giao thông được thông suốt, Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo Nhà thầu xây lắp và Hạt Quản lý đê Sông Lô - Lập Thạch thường xuyên duy tu mặt đê,  hiện tại đoạn đê nêu trên đã được trải đá bây, san lấp cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao thông trên tuyến.