Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện việc vớt rác, thu gom rác, do hiện nay trên tuyến kênh Liễn Sơn đi qua địa bàn huyện Tam Dương được đầu tư ...

27/11/2017

Chi tiết phản ánh:

Cử tri huyện Tam Dương đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện việc vớt rác, thu gom rác, do hiện nay trên tuyến kênh Liễn Sơn đi qua địa bàn huyện Tam Dương được đầu tư 06 lưới chắn rác, tuy nhiên việc vớt rác chỉ thực hiện được phần nổi trên mặt nước, còn tồn đọng nhiều ở đáy kênh.

Trả lời:

Nhằm ngăn chặn hiện tượng rác thải, xác động vật chết trôi nổi trên các kênh tưới của hệ thống Liễn Sơn UBND tỉnh lắp đặt lưới chắn rác trên kênh chính Tả Ngạn Liễn Sơn; kênh 6A, 6B tại văn bản số 1922/UBND-NN4 ngày 24/3/2017 để xác định được nguồn gốc rác thải, gắn trách nhiệm với chính quyền các địa phương.

Để phát huy hiệu quả các lưới chắn rác đã được lắp đặt, ngăn chặn tình trạng vứt rác thải, xác động vật không đúng nơi quy định UBND tỉnh đã có Thông báo số 64/TB-UBND ngày 11/4/2017, Văn bản số 4632/UBND-NN4 ngày 22/6/2017 về việc khẩn trương thu vớt và xử lý rác thải, xác động vật trên kênh chính Tả Ngạn Liễn Sơn; kênh 6A, 6B hệ thống thủy lợi Liễn Sơn, giao trách nhiệm cho các địa phương và các đơn vị chuyên môn có liên quan, theo đó UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Dương được giao quản lý lưới chắn rác có trách nhiệm tuyên truyền nhân dân đổ rác, chất thải đúng nơi quy định không đổ xuống hệ thống kênh mương tưới, tiêu; tổ chức quản lý, vận hành, bảo vệ lưới chắn rác; thường xuyên vớt rác thải xác động vật. UBND huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các xã, thị trấn trên địa bàn quản lý, kiên quyết xử lý trách nhiệm chủ tịch UBND các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng không thu vớt và xư lý rác thải, xác động vật kịp thời.

Về kinh phí quản lý UBND tỉnh đã có Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 cấp kinh phí cho các đơn vị quản lý, thu gom, xử lý xác gia xúc, gia cầm trên các lưới chắn rác, tuyên truyền, ngăn chặn hành vi vớt rác ra kênh và sửa chữa lưới chắn rác. Do đó trên địa bàn huyện Tam Dương các xã đều có kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện vớt rác phải thường xuyên, liên tục để tránh ứ đọng làm chênh lệch mực nước. Để dọn dẹp sạch lưới, tại các thời điểm kênh ngừng dẫn nước đề nghị các địa phương tập trung vệ sinh lưới kể cả đáy kênh.