Cử tri xã Tuân Chính, Tân Tiến huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đầu tư xây dựng các Trạm bơm tiêu: Kim Xá, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức.

28/11/2017

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm tiêu Kim Xá, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức thuộc Dự án Quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc do Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, các trạm bơm này sẽ được đầu tư theo lộ trình của dự án. UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đúng tiến độ.

Các tin đã đưa ngày: