Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh quan tâm cho sửa chữa lại tuyến đường giao thông hành lang đê Trung ương đoạn từ xã Đại Tự đi Liên Châu, vì hiện nay tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn cho việc giao thông đi lại của nhân dân.

27/11/2017

Trả lời:

Hành lang chân đê phía đồng đê tả sông Hồng đoạn từ Km20+000 đến Km20+600 đi qua địa phận xã Đại Tự và Liên Châu theo phản ánh của cử tri huyện Yên Lạc nêu trên, được đầu tư xây dựng năm 2007 thuộc dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2007, tỉnh Vĩnh Phúc với nguồn vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Do công trình được đưa vào sử dụng đã lâu, đồng thời việc đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đường giao thông đoạn từ K17+950 ÷ K28+800 địa phận huyện Yên Lạc đã làm tuyến đường hành lang nêu trên thành trục giao thông chính của nhân dân trong vùng với lưu lượng giao thông đi lại lớn dẫn đến hiện trạng bê tông mặt hành lang bị nứt, vỡ và sụt lún, gây khó khăn cho việc giao thông đi lại của nhân dân.

Để khắc phục xử lý tình trạng trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp &PTNT xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, bảo dưỡng đê điều năm 2018 trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để triển khai thực hiện.