Cử tri xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên đề nghị tỉnh chỉ đạo cho sửa chữa nhiều đoạn kênh, mương trên địa bàn đã xuống cấp.

27/11/2017
Trả lời:

Trên địa bàn xã Trung Mỹ có tổng chiều dài kênh, mương là 69,8km, đã kiên cố là 33,4km.  Trong đó kênh nội đồng 24,4km, chưa kiên cố 24,3km. Theo chủ trương của tỉnh hiện nay ưu tiên các xã đăng ký nông thôn mới trước, chờ qui hoạch đồn thửa đổi ruộng sẽ nghiên cứu xem xét sau. Qua kiểm tra thực tế có nhiều tuyến kênh, mương đã bị đổ vỡ hư hỏng, để khắc phục được cần phải có kinh phí. Trước mắt Công ty tạm thời khắc phục sửa chữa những đoạn kênh cần thiết để đảm bảo tưới phục vụ sản xuất, chiều dài đã khắc phục là 2,1km. Theo kế hoạch đặt hàng hàng năm những tuyến kênh, đoạn kênh bị hư hỏng còn lại UBND tỉnh từng bước tổ chức khắc phục. Để đảm bảo tưới, tiêu Công ty cam kết tu sửa, nạo vét để đảm bảo dẫn nước không ảnh hưởng đến sản xuất.

Các tin đã đưa ngày: