Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh chỉ đạo điều tra và làm rõ nguyên nhân cháy rừng Núi Ngang, xã Bồ Lý.

27/11/2017

Trả lời:

Ngay sau khi xảy ra cháy rừng ngày 03 và 04/6/2017 tại núi Ngang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo. Tỉnh đã kịp thời Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, chủ rừng, địa phương xảy ra cháy rừng thống nhất xác định mức độ thiệt hại, đề xuất giải pháp,.. theo quy định.

- Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan cấp kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng ngày 03 và 04/6/2017 tại xã Bồ Lý, Đạo Trù, Đại Đình huyện Tam Đảo.

- Giao UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, UBND các xã có rừng và chủ rừng trên địa bàn huyện chấn chỉnh, thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng - Bảo vệ rừng trên địa bàn đã được phê duyệt theo phương châm 4 tại chỗ. Xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, thôn, xã, huyện;

+ Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường quản lý bảo vệ rừng; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

+ Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với chính quyền địa phương trong việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời, an toàn và hiệu quả.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp & PTNT ngày 31/7/2017, UBND tỉnh có văn bản số 5781/UBND-NN3 về việc khắc phục cháy rừng ngày 03 và 04/6/2017 tại các xã huyện Tam Đảo, trong đó có nội dung giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT (Chi cục Kiểm lâm), UBND huyện Tam Đảo, UBND các xã: Bồ Lý, Đạo Trù, Đại Đình và chủ rừng tổ chức điều tra, xác minh, tìm nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng trong 2 ngày 03 và 04/6/2017 để xử lý theo qui định của pháp luật, kết thúc điều tra báo cáo UBND tỉnh. Đến nay cơ quan Công an tỉnh đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân cháy rừng Núi Ngang xã Bồ Lý, khi có kết quả báo cáo UBND theo qui định và thông báo để cử tri biết.

Các tin đã đưa ngày: