Cử tri đề nghị tỉnh làm đường từ tỉnh lộ 302 đến Làng Hà (khu trồng rau) và xây dựng lại kênh N2 dọc theo tuyến đường.

27/11/2017

Trả lời:

Về ý kiến cử tri yêu cầu xây dựng lại kênh N2 dọc theo tuyến đường nêu trên, qua kiểm tra đây là tuyến kênh N1 hồ Làng Hà (không phải N2). Tuyến kênh N1 hồ Làng Hà có chiều dài 2,425km, diện tích tưới 200ha, được đầu tư cải tạo nâng cấp từ năm 1999, qua nhiều năm vận hành kênh đã xuống cấp đặc biệt là đoạn từ K1+450-:-K2+00 giáp với đường hiện nay đã đổ vỡ rất nhiều do xây dựng từ lâu. Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo đã tổ chức khắc phục nhiều lần nhưng kênh đã quá xuống cấp khối lượng lớn nên không đủ kinh phí để đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp &PTNT nghiên cứu đề xất đầu tư vào năm 2018, nguồn vốn từ đầu tư công trung hạn, vốn ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 (lấy từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của dự án Cải tạo nâng cấp hồ Lozen với kinh phí 5.200 triệu đồng, dự án này hiện tại lấy nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2017, tại văn bản số 6697/UBND-KT2 ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh).

Các tin đã đưa ngày: