Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ...

15/10/2015

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: