Giới thiệu chung

13/12/2018

 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ VĨNH PHÚC

Trụ sở
Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861803; Fax: 0211.3841224;
Email: khuyennongvp@gmail.com.vn

 

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Hoàng Dương

 Email: duongnh@vinhphuc.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

1. Phòng Hành chính tổng hợp

Trưởng phòng: Triệu Thị Huế

Email: hett4@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3861803

 

2. Phòng Thông tin, Tuyên truyền

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà

Email: habm2@vinhphuc.gov.vn

 

3. Phòng Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương

Email: phuongtt3@vinhphuc.gov.vn

 

4. Phòng Xúc tiến thương mại;

Phó trưởng phòng: Nguyễn Viết Cường

Email: cuongnv20@vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: