Vĩnh Phúc hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho sản xuất cây vụ Đông 2018

12/09/2018

Nhiều năm trở lại đây, sản xuất cây vụ Đông ở Vĩnh Phúc được xác định là một trong ba vụ sản xuất chính trong năm, góp phần tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Vụ Đông không chỉ tạo ra giá trị sản xuất ngày một lớn mà còn giúp đảm bảo an toàn cho 2 vụ còn lại trong năm, thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

Những năm trở lại đây, Vĩnh Phúc đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất, duy trì và phát triển cây vụ Đông. Giai đoạn 2012-2015, tỉnh hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng sản xuất vụ Đông với các loại cây trồng: ngô, đậu tương, lạc, khoai lang; xây dựng hơn 630 vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa như bí đỏ, ớt, cà chua, khoai tây, su su, dưa chuột... Riêng năm 2017, với các cơ chế hỗ trợ hợp lý, Vĩnh Phúc đã gieo trồng được 17.748,4 ha cây hàng năm vụ Đông, tổng giá trị sản xuất toàn vụ ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, giá trị thu nhập khoảng 58,9 triệu/ ha.

Sau nhiều năm thực hiện, đến nay, tỉnh ta đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh ổn định như su su Tam Đảo, cà chua ghép, bí đỏ Vĩnh Tường, dưa chuột Tam Dương...

 Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ về kinh phí sản xuất cây vụ Đông. Tại Quyết định 2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông ban hành ngày 31/8/2018, tỉnh sẽ cấp kinh phí hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng phục vụ sản xuất trồng trọt với quy mô 8.385 ha (cây ngô thường: 5.100 ha, đậu tương: 1.235 ha, khoai lang: 1.775 ha và lạc: 275 ha). Mức hỗ trợ từ 6-8% chi phí sản xuất tương đương 1.400.000 đồng/ha. Bên cạnh đó, tỉnh ta thực hiện hỗ trợ sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP hơn 1.000 ha các loại cây bí đỏ, dưa chuột, khoai tây, ớt, cà chua. Hỗ trợ công tác diệt chuột cho hơn 10.000ha cây vụ đông bằng thuốc chuột ít độc hại Ranpart 2% DS. Hỗ trợ cho việc tổ chức các lớp tập huấn về IPM trên cây ăn quả, cây ngô, cây rau màu.
Ngay sau khi có quyết định hỗ trợ, các đơn vị liên quan của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được cơ chế, chính sách của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và người tiêu dùng, từ đó giúp người nông dân yên tâm sản xuất.

Theo: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: