Vụ Đông Xuân 2018 – 2019: Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng cây hằng năm đạt 39.400 ha

09/12/2018

Dù diện tích gieo trồng chỉ đạt hơn 98% so với kế hoạch song năng suất các loại cây trồng hằng năm đều tăng cao, riêng sản lượng cây có hạt tăng gần 6.000 tấn so với cùng kỳ. Để có kết quả này, bên cạnh sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp, ngành và bà con nông dân phải kể đến hiệu quả của các cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp đã và đang được triển khai trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 8/11 cho thấy: Bên cạnh khó khăn do chính sách về đất đai thiếu đồng bộ, chưa cập với thực tế; giá vật tư đầu vào ở mức cao nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định… Sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong vụ còn gặp khó khăn do chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang phát triển công nghiệp; một số địa phương phải nhường đất nông nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng khiến diện tích cây trồng hằng năm trong vụ này giảm gần 240 ha. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của  ngành Nông nghiệp tỉnh, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất phù hợp với lợi thế của từng vùng; đồng thời, thanh thủ tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh để đưa năng suất, giá trị sản xuất các loại cây trồng hằng năm tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, riêng sản lượng cây lương thực dù diện tích gieo trồng giảm 229 ha song năng suất vẫn tăng gần 6.000 tấn; tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 2.200 tỷ đồng.

Trong vụ, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; làm tốt công tác dự thính, dự báo, phát hiện sớm, chính xác tình hình sâu bệnh, chỉ đạo các đơn vị cung ứng đủ các loại vật tư, thủy lợi phục vụ sản xuất, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 767,6 tấn giống lúa chất lượng; 1.900 ha ngô biến đổi gen; 330 máy phục vụ sản xuất nông nghiệp các loại, góp phần nâng tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất trên địa bàn đạt 94,5% với cây lúa; 42,6% với cây rau màu các loại.

Để đạt diện tích gieo trồng cây hằng năm 39.400 ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 202.000 tấn;,tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.250 tỷ đồng, vụ Đông Xuân 2018 – 2019, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rông diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; khuyến khích các địa phương thực hiện dồn thửa, đổi ruộng nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của tỉnh, từng bước đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: