Vĩnh Phúc: Kết quả bước đầu về thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất

17/04/2017

Nằm ở khu vực đồng bằng Sông Hồng, Vĩnh Phúc hiện có hơn 80% đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa và các loại rau màu. Những năm qua, để giảm công lao động và tăng năng suất cây trồng, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Dồn điền, đổi thửa

Nhằm tạo ra các cánh đồng lớn, thửa ruộng lớn bằng phẳng, đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, bờ thửa, hệ thống tưới tiêu khoa học, hợp lý, thuận tiện cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 9487 về việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc dồn ghép ruộng đất cần được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của người được giao sử dụng đất, đồng thời, không để xảy ra các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng, giữ nguyên số khẩu và diện tích giao cho mỗi khẩu ở thời điểm 15/10/1993. Sau khi dồn thửa đổi ruộng, mỗi hộ sẽ còn 1 thửa đến 2 thửa; thửa nào cũng liền bờ lớn, mương để đưa cơ giới hóa, tưới tiêu thuận lợi vào đồng ruộng. Từ tháng 10 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2017 sẽ thực hiện thí điểm tại 2 xã Ngũ Kiên, Cao Đại của huyện Vĩnh Tường. Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Tường đăng ký thực hiện thêm 5 xã là Việt Xuân, Đại Đồng, Phú Thịnh, Vũ Di và Tuân Chính. Từ năm 2017 đến năm 2020 sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị có nhu cầu đăng ký thực hiện.

Hỗ trợ máy sản xuất nông nghiệp

Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 1 lần mức 50% (không quá 75 triệu đồng) chi phí mua mới máy sản xuất nông nghiệp cho người sản xuất và giao Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh triển khai chương trình này. Chương trình đã hỗ trợ 215 máy lên luống, máy làm đất, máy vắt sữa bò, máy gặt đập liên hợp, máy thái cỏ, nghiền trộn thức ăn và máy cấy cho các hộ nông dân.

Hiệu quả của việc sử dụng các loại máy đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Máy vắt sữa bò không làm giảm sữa, không gây ô nhiễm vú bò, các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, một người sử dụng máy có thể vắt được nhiều con trong cùng một lúc và rút ngắn được thời gian vắt sữa; 1 giờ vắt sữa bằng máy bằng 3 người vắt sữa thành thạo, hiệu quả kinh tế cao hơn so với vắt tay thủ công 68.900 đồng/giờ. Máy thái cỏ làm cho thức ăn được gọn, nhỏ, công suất bằng 6 người thái cỏ bằng tay, hiệu quả kinh tế cao hơn làm thủ công 121.900 đồng/giờ. Máy làm đất công dụng xới đất, lên luống, đánh cỏ, làm đất, phun thuốc trừ sâu, phân bón lá, rạch rãnh cho các loại cây trồng, hiệu quả hơn làm thủ công 2,5 triệu đồng/ha. Máy cấy giúp cho quần thể cây lúa đều thẳng hàng, tiết kiệm được giống, đảm bảo mật độ theo ý muốn, hiệu quả kinh tế cao hơn cấy tay thủ công từ 2,7 đến 3,4 triệu đồng/ha. Máy gặt đập liên hợp giúp giảm công lao động, hiệu quả kinh tế cao hơn gặt bằng tay 4 triệu đồng/ha.

Từ những kết quả trên, năm 2017, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn khảo sát nhu cầu sử dụng máy nông nghiệp để làm cơ sở trình UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ 720 máy làm đất, lên luống, máy gặt đập liên hợp, máy nghiền trộn thức ăn chăn nuôi, thái cỏ,  vắt sữa.

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giải bài toán về thiếu lao động, giảm chi phí trong sản xuất mà còn tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn. Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường đưa máy cày công suất lớn, máy gieo hạt, máy cấy, máy gặt đập liên hợp vào sản xuất nhằm đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp./.

                                                            Phùng Thị Thu Hà 

Các tin đã đưa ngày: