Hội thảo giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ mới trong chăn nuôi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

09/11/2015

Thời gian qua, tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước phát triển tương đối tốt.  9 tháng đầu năm 2015, tổng số đàn lợn cả nước tăng 3 – 4%; tổng số đàn gia cầm cả nước tăng khoảng 3 – 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Các mô hình chăn nuôi lớn ngày càng được các địa phương chú trọng phát triển trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ đang có xu hướng giảm dần. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất, từ năm 2011 đến nay, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã tập trung vào một số lĩnh vực công nghệ cao và đã đưa vào ứng dụng: sản xuất giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, tự động hóa chuồng nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi.

Nhằm giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng chăn nuôi cho nông dân, sáng 9/11/2015, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ mới trong chăn nuôi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận các vấn đề về thực trạng và định hướng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong chăn nuôi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội nhập TPP; các yêu cầu kỹ thuật về xây dựng vùng/cơ sở an toàn dịch bệnh; giới thiệu một số tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi lợn tại Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thịt lợn, đề xuất ứng dụng vào thực tiễn chăn nuôi tại Việt Nam; nghiên cứu sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp phục vụ chế tạo các bộ Kit phát hiện ký sinh trùng Trypanosoma spp gây bệnh trên gia súc ở Việt Nam; kết quả hoạt động khuyến nông chăn nuôi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013.

Ngoài ra, một số địa phương và doanh nghiệp trong ngành cũng giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng thành công và mang lại hiệu quả tích cực như: một số máy, thiết bị và công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi của Viện cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; kết quả ứng dụng công nghệ thức ăn ủ men trong chăn nuôi tại tỉnh Vĩnh Phúc; kết quả ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi tại Hà Nội; ứng dụng phần mềm Herdsman trong công tác quản lý giống lợn tại công ty Thái Dương; ứng dụng khẩu phần thức ăn TMR và sử dụng tính phân định giới tính trong chăn nuôi bò sữa tại Mộc Châu; kết quả lai tạo bò cái lai Sind thành đàn bò lai F1 hướng thịt; một số giống vật nuôi được sản xuất tại Công ty CP Dabaco Việt.

Mai Loan

Các tin đã đưa ngày: