Khuyến nông Vĩnh Phúc chung sức xây dựng Nông thôn mới

06/07/2015

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Phúc đã làm tốt vai trò là cầu nối cho việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Trung tâm đã tập trung giúp các địa phương thực hiện có 4 tiêu chí liên quan trực tiếp đến vai trò, nhiệm vụ của khuyến nông: Tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

 Cán bộ khuyến nông hướng dẫn hộ chăn nuôi ở huyện Tam Dương sử dụng máy nghiền, trộn thức ăn đa năng 

Từ năm 2010 đến 2015, hệ thống khuyến nông các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp triển khai xây dựng 136 mô hình trình diễn về các giống cây, con mới để nông dân trực tiếp tham gia, tham quan, học tập, ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất. Công tác khuyến nông từng bước được xã hội hóa; đã hình thành một số mô hình câu lạc bộ khuyến nông, hội nghề nghiệp ở cơ sở được nông dân tích cực tham gia, cùng  nhau bàn cách làm ăn. Nhiều mô hình trình diễn được nhân ra diện rộng như: Mô hình các giống lúa mới năng suất, chất lượng: HT1, Thiên ưu 8, TH3-3, GS9,... cho hiệu quả cao hơn đối chứng 5-7 triệu đồng/ha. Đặc biệt, đã thực hiện thành công mô hình liên kết sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu cho hiệu quả tăng gần 30% so với đại trà. Các mô hình chăn nuôi lợn, gà sinh sản an toàn sinh học cho lãi thuần 40 - 50 triệu đồng/năm; mô hình tự chế và ủ chua thức ăn vi sinh cho lợn thịt, quy mô 120 lợn, thu lãi 51 triệu đồng và 3.000 gà, thu lãi 18 triệu đồng và các mô hình chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi gà đẻ, gà thịt an toàn sinh học và theo quy trình VietGAP, nuôi vỗ béo bò thịt, nuôi thỏ, nuôi cá nheo, cá trạch đồng, cá tầm,.. đều cho thu nhập rất cao, được nông dân quan tâm, nhân rộng. Thực hiện có hiệu quả các mô hình vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa, với sự nỗ lực của cơ quan khuyến nông và nông dân các địa phương, đến nay, đã hình thành vùng trồng trọt hàng hóa cây bí đỏ có quy mô từ 30ha đến 100 ha tại các xã Vũ Di, Yên Lập (Vĩnh Tường), thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương), xã Đồng Ích (Lập Thạch) cho thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha/vụ.

Với những đóng góp của hệ thống Khuyến nông, sản xuất nông, lâm nghiệp của Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, đã hình thành được các vùng sản xuất  tập trung theo hướng phát triển hàng hóa. Nhờ vậy, đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư cho biết: “Trong thời gian tới, để hoạt động khuyến nông ngày càng hiệu quả, là người bạn đồng hành cùng người nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tập huấn chuyển giao công nghệ tiên tiến, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho từng đối tượng cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến nông qua các hình thức như: Bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn, hội thảo, tham quan đầu bờ, sinh hoạt CLB Khuyến nông… Phát triển kinh tế hộ, trang trại, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản  theo mô hình hợp tác xã. Xây dựng nhiều mô hình tổ chức hợp tác, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm”.

 Trần Hanh

Các tin đã đưa ngày: