Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

23/09/2014

Đó là ý kiến của đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 của Trung ương tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương có đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.    

Trên 37 tỷ đồng giúp nông dân phát triển kinh tế

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến hết tháng 6/2014, các cấp Hội nông dân đã hỗ trợ cho 1.400 hộ nông dân vay trên 37 tỷ đồng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các dự án cho vay đều đem lại hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm lớp đào tạo nghề, nâng cao kiến thức cho hàng nghìn lao động nông thôn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình trình diễn đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc ở xã Hoàng Lâu; mô hình nuôi gà thương phẩm an toàn sinh học tại xã Kim long, huyện Tam Dương; mô hình kết hợp chăn nuôi bò sinh sản kết hợp trồng cỏ voi tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc; mô hình nuôi thỏ New Zelaland tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo...


Đoàn kiểm tra thăm quan mô hình trồng cây dược liệu tại thôn Đồng Giếng

Tuy nhiên, do nguồn vốn cho các hộ nông dân vay còn thấp, chủ yếu là từ Quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội nên chưa tạo được cú hích, giúp người dân mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất. Mức quy định cho vay đối với hộ sản xuất hạn chế, tối đa chỉ được 50 triệu đồng, chưa tương xứng với quy mô, mức đầu tư của người dân. Đầu ra cho sản phẩm còn khó khăn, nhiều sản phẩm nông nghiệp giá thấp, không bù lại được chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình điển hình về kinh tế, hình thành các tổ liên kết sản xuất còn chưa nhiều do tư tưởng trông chờ, ỷ nại của nông dân vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Còn đó nhiều khó khăn

 Làm rõ thêm về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng chí Nguyễn Thế Trường nhấn mạnh, năm 2006, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03 về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết cho nông thôn. Sau 8 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đây chính là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kết luận số 61 của Ban Bí thư TƯ Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa có tính đột phá lớn, nguyên nhân bởi công tác tham mưu của Hội Nông dân cấp huyện, thị còn hạn chế; công tác tuyên truyền còn hạn chế; việc nhân rộng mô hình còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn của nhân dân ngày càng nhiều trong khi nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân hạn hẹp; việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa còn nhiều khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 61; tiến hành rà soát, thống kê các dự án; xây dựng Đề án giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn; triển khai nhân rộng các mô hình và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương cần tăng cường hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình và kinh phí cho Quỹ hỗ trợ nông dân đối với những tỉnh thực hiện tốt Đề án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Thủy đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển của lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về vai trò, vị trí của nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình tổng kết Đề án, cần chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm tốt, rút kinh nghiệm từ những địa chỉ làm chưa tốt; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa 4 nhà để hỗ trợ người nông dân xây dựng thương hiệu, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chủ động triển khai, hướng dẫn nông dân xây dựng các dự án vay vốn từ nhiều nguồn vốn, bảo đảm an toàn vốn vay và sử dụng có hiệu quả…

Trước đó, Đoàn công tác đã đi thăm mô hình chăn nuôi lợn rừng của gia đình ông Trương Quang Năm, thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Vinh Quang

Các tin đã đưa ngày: