Hỏi về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

07/10/2020

Chi tiết câu hỏi:

Tôi được UBND thành phố cấp sổ đỏ tuy nhiên số thửa trước đây được cấp theo bản đồ cũ, nay có bản đồ địa chính. Tôi muốn điều chỉnh lại số thửa theo bản đồ mới để đi vay ngân hàng. Xin hỏi thủ tục chính xác thực hiện như thế nào, thời gian bao nhiêu ngày?

Trần Kim Anh

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Theo như nội dung ông/bà hỏi thì thuộc trường hợp thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi lại do đo đạc lại bản đồ địa chính, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết cụ thể như sau:

- Thành phần hồ sơ: đơn đề nghị cấp đổi lại Giấy chứng nhận (mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất) và Giấy chứng nhận (bản gốc).

- Thời gian thực hiện: không quá 50 ngày làm việc theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Trong quá trình thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận phát hiện có sai sót về thông tin thửa đất thì thực hiện đồng thời việc đính chính và cấp đổi Giấy chứng nhận. Thời gian giải quyết thủ tục đính chính là không quá 10 ngày làm việc.

Gia đình ông/bà có thể liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể và cung cấp mẫu đơn, các loại tờ khai thuế (nếu có) theo từng loại hồ sơ.