Phản ánh vi phạm đất đai tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

03/09/2020

Chi tiết phản ánh:

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của hộ gia đình ông bà Trường Vinh ở xóm Ngược, thôn Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường. Tôi đã phản ánh một vài lần, đường dây nóng đã thông báo phúc đáp của Sở TN&MT là đã chuyển thông tin đến Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường để kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Nhưng tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy cơ quan nào đến giải quyết, hộ gia đình này vẫn công khai xây dựng trang trại trái phép. Một lần nữa tôi phản ánh lên đường dây nóng để các cơ quan nhanh chóng vào cuộc. Mọi thông tin có thể liên hệ đồng chí Trưởng thôn Hoàng Xá: Trần Bá Nghĩa số điện thoại 0383961445.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Nội dung phản ánh của công dân: ngày 11/8/2020, Sở TN&MT đã có Văn bản số 2148/STNMT-TTr ngày 11/8/2020 (v/v chuyển thông tin phản ánh của công dân về đất đai và ô nhiễm môi trường) tới Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trong đó Sở TN&MT cũng đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường thông báo kết quả kiểm tra, xử lý tới Sở TNMT trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: