Phản ánh về việc Điện lực Tam Dương thu tiền dịch vụ trái quy định của người dân

23/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Trong thời gian vừa qua tôi có tìm hiểu thì việc lắp công tơ điện của hộ mới lắp đều được miễn phí, nhưng không hiểu căn cứ đâu Điện lực Tam Dương luôn thu trái quy định của khách hàng tiền lắp công tơ, mặc dù chỉ lắp công tơ không, không làm bất cứ công việc gì sau công tơ nhưng nội dung thu đều ghi khống thành thu tiền dịch vụ sau công tơ, có hộ mua sẵn dây, thợ điện đến lắp cũng không thèm kéo dây, lắp cho họ nhưng vẫn thu gần triệu bạc tiền dịch vụ sau công tơ. Không hiểu các cơ quan nhà nước kiểm tra, giám sát thế nào để tình trạng này diễn ra nhiều năm nay rồi. Chưa kể, cái gì cũng dự án hoá để thu tiền đút túi cá nhân, điển hình như tại xã Đồng Tĩnh, có mấy cái cột diện ở thiết chế văn hoá, dân xin tự nguyện đóng tiền để chuyển chỉ mất 15-20 triệu là xong cho công trình nông thôn mới, nhưng điện lực Tam Dương yêu cầu nào là phải dự án 200 triệu mới di chuyển được cột điện này, dân phải kêu cứu đến lãnh đạo huyện Tam Dương vào cuộc thì dân mới làm được hoặc những dự án thu hồi đất, phải di chuyển cột điện, chuyển vị trí công tơ điện cũng thu rất nhiều tiền của dân. Các cơ quan thanh kiểm tra ở đâu khi để chiếm đoạt công khai trắng trợn của dân như vậy.

Tôi đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương, Điện lực tỉnh cần kiểm tra, chấn chỉnh lại không để tiếp diễn mãi thế này được. Xin cảm ơn./.

Trần Văn Kiên

Sở Công Thương trả lời:

Theo quy định tại Điều 24 của Luật Điện lực năm 2004 quy định: Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm điện và thiết bị phụ trợ cho việc đo đếm điện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bảo đảm quyền lợi giữa các bên nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Như vậy đơn vị bán điện phải đầu tư và lắp đặt toàn bộ các thiết bị đo đếm điện và thiết bị phụ trợ cho việc đo đếm điện. Người mua điện không phải trả tiền công tơ điện và các thiết bị phụ trợ cho việc đo đếm điện.

Để có cơ sở trả lời xác đáng nội dung phản ánh kiến nghị, Sở Công thương đề nghị ông Trần văn Kiên cung cấp cụ thể thông tin địa chỉ, điện thoại để Sở Công thương liên lạc, xác minh nội dung phản ánh, khi đó mới có biện pháp xử lý.