Quy định tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm việc dưới 14 ngày công /tháng? 30/07/2018

Công ty chúng tôi có trường hợp nhân viên Nam đến làm việc tại công ty dưới 14 ngày trong 01 tháng và hưởng lương theo số ngày thực tế làm việc (hàng tháng đều làm việc dưới 14 ngày).

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: