Phản ánh về phần mềm lấy số thứ tự tại Bộ phận một cửa thành phố thường xuyên bị trục trặc, bị lỗi, bị gián đoạn gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ

19/03/2021

Chi tiết câu hỏi:

Tôi kiến nghị, phản ánh về việc phần mềm lấy số thứ tự tại cửa số 11, Bộ phận một cửa thành phố thường xuyên bị trục trặc, bị lỗi, bị gián đoạn gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Vậy tôi xin kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho công dân để quá trình giao dịch, tiếp nhận thuận tiện hơn.

Nguyễn Thành Hải - Vĩnh Yên

UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời:

Trước hết, UBND thành phố Vĩnh Yên xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phản ánh của công dân. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, kiểm tra thông tin và xin trả lời như sau:

Hệ thống bấm số lấy thứ tự để giao dịch hồ sơ phục vụ công dân tại Bộ phận một cửa thành phố hiện nay được trang bị từ năm 2017; sau khi đưa hệ thống vào hoạt động đã tạo thuận lợi cho công dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm hoạt động liên tục nên thời gian vừa qua hệ thống bấm số tự động đôi lúc có hiện tượng bị treo, hoạt động không ổn định dẫn đến hiện tượng công dân không bấm được số thứ tự. Ngay sau khi nhận được phản ánh của công dân, UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố; đến nay hệ thống đã được sửa chữa và đi vào hoạt động ổn định phục vụ công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa thành phố.

UBND thành phố trân trọng thông tin để công dân được biết./.