Đề nghị cấp lại chức năng tìm kiếm, tra cứu văn bản trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành iqlvb.vinhphuc.gov.vn.

25/02/2021

Hỏi:

Trước đây trong hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành iqlvb.vinhphuc.gov.vn có chức năng tìm kiếm văn bản, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây nâng cấp xoá luôn chức năng này, không còn mục tìm kiếm, tra cứu văn bản nữa, dẫn đến những văn bản cũ không thể tìm được nhất là văn bản của hệ thống cũ (ilapthach.vinhphuc.gov).

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời:

Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nâng cấp 02 ứng dụng dùng chung của tỉnh. Phần mềm QLVB&ĐH sau khi được nâng cấp bảo đảm liên thông với UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, đáp ứng quy trình gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định. Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống cũ đã được chuyển sang hệ thống mới, người dùng sử dụng chức năng Tra cứu văn bản có thể tra cứu, tìm kiếm toàn bộ văn bản đi, đến tại cơ quan, đơn vị (lưu ý: Khi tra cứu phải chọn năm ban hành văn bản). Tuy nhiên, chức năng Tra cứu văn bản được phân quyền theo quy định nội bộ từng cơ quan. Trường hợp người dùng không có chức năng này cần báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc VNPT tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn, hỗ trợ.