Trả lời phản ánh của người dân về trường hợp vi phạm Luật đất đai của hộ ông Nguyễn Văn Trường, thôn Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

07/12/2020

UBND huyện Vĩnh Tường trả lời:

Phản ảnh của công dân liên quan đến nội dung nêu trên là có cơ sở.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 81/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND xã Vĩnh Thịnh nêu rõ: Hiện nay, UBND xã Vĩnh Thịnh đã đưa vào quy hoạch, điều chỉnh một số khu vực chăn nuôi tập trung của xã, giai đoạn 2021-2025. Để ngăn chặn và xử lý trường hợp vi phạm của hộ ông Trường, UBND xã đã tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung giải quyết xem tại đây./.

Các tin đã đưa ngày: