Hồ sơ thủ tục mở cửa hàng kinh doanh thuốc tây tại Vĩnh Phúc

03/12/2020

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang hoạt động trên lĩnh vực dược với những sản phẩm có trong webside sau https://muabanthuoctay.com/. Công ty chúng tôi có kế hoạch mở một cửa hàng kinh doanh thuốc tây tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, vậy chúng tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để trình lên các cơ quan có thẩm quyền?.

Nông Thị Ánh Nguyệt

Sở Y tế trả lời:

Theo quy định tại Luật Dược số 105/2016/QH13, N ghị định 54/2017/NĐ - CP, Thông tư số 02/2018/TT - BYT , hồ sơ mở cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc , gồm có:  

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể;

2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ( theo mẫu M19 Nđ 54/2017);

3. Chứng chỉ hành nghề Dược;

4.Bằng tốt nghiệp ngành Dược;

5. 01 Bộ quy trình thao tác chuẩn(sop); Đơn đề nghị đánh giá GPP;

6.Bảng chấm điểm thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP.

 

Các tin đã đưa ngày: