Phản ánh tình trạng xây dựng trạm trộn bê tông trái pháp luật vi phạm Luật Đất đai

07/08/2020

Chi tiết phản ánh:

Hiện nay rất nhiều trạm trộn bê tông xây dựng trái pháp luật vi phạm đất đai, xây dựng trên đất rừng trái quy định. Các nhà thầu thi công thì phải có trách nhiệm bố trí địa điểm, nguyên vật liệu đảm bảo quy định của pháp luật. Các trạm trộn được chấp thuận trái quy định, vi phạm đất đai nhưng không rõ tại sao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý về đất đai biết là vi phạm những vẫn đề xuất cho tồn tại, hay các trạm trộn này là công ty của quan sở.

Xin hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cho tồn tại các trạm trộn trên đất nông lâm nghiệp trái quy định có đúng pháp luật không, tỉnh có ưu ái cho nhà thầu khi cho dựng trạm trộn không. Tỉnh còn làm sai, bao che, tiếp tay vi phạm hỏi tại sao tình trạng vi phạm đất đai không diễn ra phổ biến và rộng rãi ở nhiều nơi? mong được ý kiến của cơ quan nhà nước.

Hà Thị Liên

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Nội dung phản ánh của bà là có cơ sở thực tế vì tình trạng lắp đặt các trạm trộn bê tông trái phép, không đúng quy định trên địa bàn tỉnh có diễn ra. Sở TNMT đã tổ chức nhiều cuộc thanh kiểm tra nội dung trên và đã tiến hành xử lý một số địa điểm xây dựng các trạm trộn bê tông trái pháp luật.

Tuy nhiên, các kiến nghị cũng như câu hỏi của bà chưa nêu rõ địa điểm vi phạm, thời gian các trạm trộn bê tông trên vi phạm nên Sở TNMT chưa có cơ sở để trả lời cụ thể về nội dung đề xuất cho tồn tại hay chấp thuận địa điểm của các trạm này. Về nội dung và trách nhiệm quản lý, Sở TNMT trả lời bà Liên như sau:

- Theo quy định pháp luật, các vi phạm về đất đai nói chung và vi phạm về chuyển mục đích sử dụng đất khi không được phép, hủy hoại, biến dạng mặt bằng của đất để lắp đặt các trạm trộn bê tông nói riêng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền là hành vi vi phạm pháp luật đất đai và bị nghiêm cấm. UBND tỉnh, Sở TNMT cũng như các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý các vi phạm này, không đề xuất việc cho tồn tại để bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

- Đối với nội dung bà Liên hỏi về “các trạm trộn này là công ty của quan sở”.., “ưu ái cho nhà thầu hay bao che, tiếp tay vi phạm” dẫn đến vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra phổ biến và rộng rãi ở nhiều nơi: các phản ánh này chưa có cơ sở cụ thể, không nêu cụ thể tên công ty hay nhà thầu nào nên Sở TNMT chưa có căn cứ xác minh và trả lời rõ cho bà. Tuy nhiên, Lãnh đạo, cán bộ CC, VC, NLĐ thuộc Sở TNMT không thành lập, tiếp tay, bao che cho công ty hay các nhà thầu nào trái quy định pháp luật.

Trường hợp bà Liên phát hiện các hành vi vi phạm nêu trên có liên quan đến việc sở hữu các công ty, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Lãnh đạo, cán bộ Sở TNMT cũng như công chức, viên chức nhà nước có liên quan đề nghị bà Liên thực hiện theo đúng trình tự khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh để được xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: