Phản ánh việc lấn chiếm đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước thải tại xã Vân Hội huyện Tam Dương

15/07/2020

Chi tiết phản ánh:

Ngày 20/5/2020 tôi có tố cáo gia đình nhà Tiến Toán thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương lấn chiếm đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước thải. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có cơ quan đơn vị nào xuống kiểm tra, giải quyết, vẫn để tình trạng lấn chiếm tồn tại gây khó khăn cho giao thông, nước thải không có lối thoát ứ đọng bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của dân. Chủ tịch xã Vân Hội có biểu hiện bao che, tiếp tay cho người lấn chiếm, không xử lý hành vi lấn chiếm theo quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý dứt điểm tỉnh trạng lấn chiếm để trả lại đường giao thông và rãnh thoát nước hiện trạng.

UBND tỉnh trả lời:

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Trần Văn Kiểm. Địa chỉ: thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương. Đơn có nội dung: Tố cáo ông Tiến Toán có hành vi lấn chiếm đường giao thông và rãnh thoát nước; phản ánh Chủ tịch UBND xã Vân Hội không giải quyết theo trình tự thủ tục tố cáo mà giải quyết theo trình tự thủ tục tranh chấp đất đai; Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết, nhưng Chủ tịch UBND xã vân Hội chưa giải quyết xong dứt điểm vụ việc. Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của Luật Tố cáo, UBND tỉnh chuyển đơn tố cáo của ông Trần Văn Kiểm đến Chủ tịch UBND huyện Tam Dương xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo thẩm quyền. Giao Chủ tịch UBND huyện Tam Dương đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Vân Hội giải quyết vụ việc đúng pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.