Phản ánh về việc bồi thường Dự án Mở rộng cầu Bì La tại xã An Hòa sai quy định

29/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Dự án mở rộng cầu Bì La tại xã An Hoà, năm 2020 có hộ ông Thường có nhiều diện tích trước đã thu hồi để làm dự án này nhưng xã không quản lý để ông Thường tiếp tục lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trên đất đã thu hồi, tôi muốn hỏi căn cứ nào để Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất và đã được UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường đối với diện tích ngoài chỉ giới thu hồi, trong đó có cả phần diện tích đã thu hồi, bồi thường trước đây (khoảng năm 2005 gì đó).

Chưa kể ông Thường hiện đang là cán bộ xã. Trước đây dự án đã thu hồi nhiều đất ở; Sau khi thu hồi đã cấu kết cùng xã để lập hồ sơ sang tên cho con cái diện tích đất ở sang tên vượt cả diện tích còn lại (chính quyền tự ý tăng diện tích đất ở cho ông ấy), không thu nộp tiền đất theo quy định của pháp luật. Mặc dù hiện nay các cơ quan phát hiện ra nhưng không có bất kỳ kiểm tra, xử lý gì đối với chính quyền, cán bộ làm sai, làm thất thoát tiền nhà nước; Đất đã thu hồi phù phép thành đất của dân, thế mà Sở Tài nguyên và Môi trường lại cho phép bồi thường lại chỗ đã thu hồi. Hỏi thế có đúng không?

Trần Kim Liên

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Trong quá trình giải quyết vướng mắc công tác thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng cầu Bì La tại xã An Hòa có liên quan đến hộ ông Thường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức hội nghị liên ngành đi kiểm tra thực địa (ngày 17/12/2019), nhận thấy: Theo thiết kế thi công Dự án khi hoàn thành cùng với phần kè tả luy đường cao 3m chắn phía trước sân nhà, thì toàn bộ phần tầng 1 của nhà 02 tầng, căn nhà cấp 4 và các công trình phụ trợ nằm trong tầng âm so với mặt đường chân cầu Bì La và mặt đường đê; lối đi lên đường lớn của gia đình như hiện nay cũng bị lấp. Để có lối đi, cần phải làm một còn đường đi theo hướng lên đường Đê Sông Phó Đáy. Như vậy, tầng 1 căn nhà 02 tầng không còn lối lên bên ngoài; căn nhà cấp 4 cùng công trình phụ trợ phía sát chân đê Sông Phó Đáy phải tháo dỡ toàn bộ. Theo nguyện vọng của gia đình: để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, gia đình sẽ phải cải tạo và xây thêm một tầng nữa trên ngôi nhà 02 tầng.

- Căn cứ Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất quy định về Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất : “Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; …”; trên cơ sở thực tế trường hợp hộ ông Thường bị ảnh hưởng trực tiếp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án, Hội nghị liên ngành đã thống nhất hướng giải quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất  tại Văn bản số 3497/STNMT-ĐĐBĐ&VT ngày 24/12/2019 và đã được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 01/UBND-NN5 ngày 02/01/2020, nội dung như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ cho hộ gia đình ông Đặng Văn Thường phần tài sản trên diện tích đất ngoài chỉ giới GPMB của Dự án;

2. Giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông phối hợp với UBND huyện Tam Dương, UBND xã An Hòa kiểm kê cụ thể phần diện tích và công trình bị ảnh hưởng nêu trên, lập phương án hỗ trợ cho hộ gia đình ông Thường theo hướng: Hỗ trợ 100% theo đơn giá quy định hiện hành căn nhà cấp 4 cùng các công trình phụ trợ, cây cối thấp hơn so với mặt đường của Dự án; Hỗ trợ 50% giá trị căn nhà 02 tầng; hỗ trợ phần kinh phí làm đường đi (sau khi thống nhất hướng đi với gia đình) bao gồm tiền đất đổ làm đường, tiền công vận chuyển đổ đất, tiền làm đường đi theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu hộ ông Thường bàn giao ngay phần diện tích đất trong chỉ giới GPMB của Dự án cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông để thực hiện thi công công trình; đối với các công trình được hỗ trợ ngoài chỉ giới GPMB của Dự án, hộ ông Thường tự tháo dỡ và cải tạo lại sau khi nhận được tiền hỗ trợ.”