Trả lời về nội dung kiến nghị của công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vĩnh Yên

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Tôi là một công dân có thực hiện việc làm thủ tục hành chính tại "Bộ phận 1 cửa thành phố Vĩnh Yên", tôi có kiến nghị như sau:

1. Việc tiếp nhận tại cửa số 11 của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Yên xảy ra tình trạng chậm giải quyết như: khi đến số thì báo hết giờ, số đó để sang buổi chiều lại không được chấp nhận. Hoặc có tình trạng quen biết chen ngang hồ sơ. Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cần nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Tại cửa tiếp nhận đăng ký kinh doanh hộ cá nhân trong giờ làm việc đến nộp hồ sơ lại nhận được câu trả lời cán bộ tiếp nhận đi ra ngoài hẹn hôm sau hoặc là công dân lại phải chờ đợi gây bức xúc, đi lại nhiều lần. Theo tôi, nếu cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghỉ thì phải bố trí người khác tiếp nhận thay.

Trên đây là ý kiến phản ánh của tôi gửi cơ quan liên quan xem xét, có những phương án khắc phục tình trạng trên để phục vụ người dân tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

UBND thành phố Vĩnh Yên trả lời:

Trước hết, UBND thành phố Vĩnh Yên xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua quá trình xác minh, kiểm tra thông tin phản ánh, UBND thành phố trả lời cụ thể như sau:

Về nội dung 1: UBND thành phố đã chuyển ý kiến phản ánh của công dân đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra, chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công của đơn vị.

Về nội dung 2: Vừa qua UBND thành phố tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Hiện nay, tại cửa tiếp nhận thủ tục Đăng ký kinh doanh hộ cá nhân thuộc lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch có bố trí 01 cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, do cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ và còn kiêm nhiệm một số công việc khác nên dẫn đến việc có trường hợp công dân đến nộp hồ sơ phải chờ đợi. UBND thành phố tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khắc phục tồn tại nêu trên.