Trả lời ý kiến độc giả đề xuất thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội trực thuộc UBND tỉnh

18/05/2020

Chi tiết phản ánh:

Hiện nay một số tỉnh như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, Hà Nội đã thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội trực thuộc UBND tỉnh, Viện có vai trò Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những định hướng, chiến lược, chính sách, chủ trương, phát triển dài hạn, trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; dự báo xu hướng các yếu tố phát triển.

Ngoài ra Viện còn giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo dõi, tổng kết, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương chính sách; hiệu quả sử dụng nguồn lực; dự báo, hoạch định chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và rất nhiều nhiệm vụ khác nữa...

Đây sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho việc điều hành phát triển kinh tế của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; giúp Vĩnh Phúc bứt phá đi lên, bởi thực tế ngoài những kết quả Vĩnh Phúc đạt được thì những năm gần đây kinh tế, xã hội và đô thị Vĩnh Phúc có xu hướng chững lại và đang bị bỏ lại phía sau, trong khi nhiều tỉnh trong khu vực họ vẫn đã và đang phát triển mạnh, vấn đề này đã được các bác lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhìn nhận được từ vài năm gần đây. Là một người dân cháu và nhiều bạn trẻ khác cũng rất tâm tư về vấn đề này. Đồng thời những năm gần đây chỉ số PCI, PAPI của Vĩnh Phúc liên tục có bị giảm thứ hạng. Liệu UBND tỉnh có phải bận tâm quá nhiều nhiệm vụ vừa phải điều hành để nâng cao PCI, PAPI, PAR index, .... Từ thực tế ở các địa phương khác đã thành lập Viện nêu trên, Vĩnh Phúc có nên thành lập hay không, cháu rất mong các bác để tâm vấn đề này.

Sở Nội vụ trả lời:

Theo ý kiến độc giả đề xuất thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội trực thuộc UBND tỉnh; về nội dung này, Sở Nội vụ trả lời như sau:

- Hiện nay cả nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn.

- Theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh là do Thủ tướng Chính phủ;

- Hiện nay nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang được giao cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện.

Sở Nội vụ ghi nhận ý kiến tham gia của bạn đọc và sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.