Trả lời về việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với các khoản chế độ và phúc lợi khác

05/05/2020

Chi tiết câu hỏi:

Công ty Chúng tôi hiện đang có chi trả chế độ các khoản chế độ và phúc lợi khác, có khoản áp dụng chung cho toàn bộ nhân viên trong Công ty nhưng cũng có khoản chỉ một vài vị trí đáp ứng được, được chi trả hàng tháng cùng với kỳ nhận lương và sẽ được nhận 100% theo mức đã quy định nếu như trong tháng làm việc đó nhân viên có số ngày làm việc trong 1 tháng phải  từ 10 ngày trở lên, nếu nhân viên đó làm việc dưới 10 ngày thì khoản trợ cấp đó sẽ không nhận đủ và được tính theo Công thức = Tổng số tiền/ Số ngày công đi làm trong tháng x Số ngày công thực tế đi làm. Trên thực tế hầu như các khoản chế độ, phúc lợi này đều được nhận đủ vì mọi người đều đi làm trên 10 ngày, chỉ có thi thoảng 1 số trường hợp  mới không nhận đủ do không đủ điều kiện làm trên 10 ngày trong 1 tháng.

Vậy khoản tiền mà công ty chi trả hàng tháng cho nhân viên kể cả trường hợp chi trả đầy đủ 100% hoặc không chi trả 100% do không đạt số ngày đi làm trong tháng là 10 ngày thì Công ty chúng tôi  này có phải đóng BHXH không?

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, BHYT quy định: từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản sau sẽ không phải đóng BHXH: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động theo Điểm b Khoản 3 Điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, trong trường hợp trên công ty chi trả khoản phụ cấp không xác định mức tiền cụ thể trong mỗi kỳ trả lương mà khoản tiền nhận được dựa trên số ngày công đi làm, chỉ được nhận đủ nếu đi làm trên 10 ngày trong 1 tháng và là khoản không cố định nên khoản phụ cấp này, Công ty không phải đóng BHXH cho người lao động theo quy định./.