Trả lời về việc đóng bảo hiểm đối với các khoản phụ cấp không xác định số tiền cụ thể cho người lao động

27/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Để khuyến khích nhân viên trong Công ty luôn biết ngoại ngữ, nên Công ty chúng tôi hiện đang có chi trả chế độ các khoản chế độ và phúc lợi, áp dụng chung cho toàn bộ nhân viên trong Công ty với điều kiện là sẽ có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tương ứng với các trình độ kể cả không sử dụng trong công việc như:  Trong tiếng Nhật có các cấp độ như N5, N4, N3, N2, N1,  bất kỳ nhân viên nào thi đạt chứng chỉ đã tham gia thì sẽ được nhận loại trợ cấp tương ứng với trình độ mình đạt được theo cấp chứng chỉ, ngoài  khoản tiền quy định trả cho nhân viên dựa theo chứng chỉ sẽ có khoản nói tiếng Nhật sẽ theo thực tế đánh giá từ người Nhật theo cách đánh giá qua cách nói chuyện hoặc bài kiểm tra.. Tất cả khoản tiền liên quan đến tiếng Nhật này sẽ áp dụng chung cho tất cả  nhân viên  kể cả nhân viên đó không sử dụng ngoại ngữ vào công việc của mình,  khoản tiền này sẽ coi là khoản phúc lợi, sẽ được chi trả hàng tháng cùng với kỳ nhận lương và sẽ được nhận 100% theo mức đã quy định nếu như trong tháng làm việc đó nhân viên có số ngày làm việc trong 1 tháng phải  từ 10 ngày trở lên, nếu nhân viên đó làm việc dưới 10 ngày thì khoản trợ cấp đó sẽ không nhận đủ và được tính theo Công thức = Tổng số tiền/ Số ngày công đi làm trong tháng x Số ngày công thực tế đi làm.

Vậy khoản tiền mà công ty chi trả hàng tháng cho nhân viên kể cả trường hợp chi trả đầy đủ 100% hoặc không chi trả 100% do không đạt số ngày đi làm trong tháng là 10 ngày thì Công ty chúng tôi  này có phải đóng BHXH không?

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời:

Tại Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, BHYT quy định: từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản sau sẽ không phải đóng BHXH: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động theo Điểm b Khoản 3 Điều 4 thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, trong trường hợp Công ty chi trả khoản phụ cấp tiếng Nhật không xác định mức tiền cụ thể trong mỗi kỳ trả lương mà khoản tiền nhận được dựa trên số ngày công đi làm và thực tế đánh giá từ người Nhật qua cách nói chuyện hoặc bài kiểm tra và là khoản không cố định nên khoản phụ cấp này Công ty không phải đóng BHXH cho người lao động./.