Trả lời về việc không gửi được bảng kê 05ĐK-TH đăng ký mã số thuế cá nhân

09/12/2019

Chi tiết câu hỏi:

Hiện tại việc đăng ký MSTCN cho người lao động đã được triển khai bằng việc nộp qua website thuedientu.gdt.gov.vn từ ngày 22/11/2019, tuy nhiên Công ty chúng tôi vẫn chưa thể đẩy được tờ khai qua trang này (file có định dạng xml), đề nghị Cục Thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn chúng tôi xử lý vấn đề này kịp thời nhằm đảm bảo việc đăng ký đầy đủ MSTCN theo đúng quy định. 

Công ty IM Vina

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời:

Căn cứ kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế; Theo tiến trình cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá ngành thuế, tính đến hiện tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã cung cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax đến người nộp thuế trên toàn địa bàn kể từ tháng 5/2019. Đồng thời, kể từ tháng 12/2019, ngành thuế cung cấp thêm việc cấp mã số thuế cho người lao động thông qua cơ quan chi trả trên hệ thống eTax.

Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ, người nộp thuế phải thực hiện việc đăng ký sử dụng mẫu HSKT tương ứng theo định dạng của cơ quan thuế thông qua ứng dụng HTKK luôn được cập nhật - đây là nội dung công tác mà cơ quan thuế triển khai từ năm 2007 và đã được tất cả người nộp thuế thực hiện tốt. Do vậy, để sử dụng gửi được công tác đăng ký cấp mã số thuế cá nhân cho người lao động, yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng ứng dụng HTKK phiên bản cập nhật mới nhất đồng thời phải thực hiện đăng ký đúng mẫu HSKT trên hệ thống eTax (hoặc người nộp thuế cũng có thể kê khai trực tuyến các mẫu HSKT đã được cung cấp trong hệ thống eTax).

 

 

Các tin đã đưa ngày: