Trả lời về việc bị trùng thẻ căn cước công dân nên không được cấp mã số thuế cá nhân

09/12/2019

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi có những trường hợp đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động có thẻ căn cước công dân (CCCD) bị trùng thông tin với 1 người khác (thông tin trên CCCD của người lao động đang làm việc tại công ty IM chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận thông tin đó là chính xác) do đó kết quả trả về không được cấp mã số thuế. Thẻ CCCD có 12 chữ số vì vậy khi tôi thêm 217 phía trước CCCD thì đều báo không hợp lệ và không thể đăng ký cho họ được. Kính mong Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn cho Công ty chúng tôi cách xử lý trong trường hợp này như thế nào để có thể cấp mã số thuế cá nhân kịp thời cho người lao động.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định việc cấp và sử dụng mã số thuế:

“1. Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế.

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước”.

Như vậy, mỗi một số CMND/CCCD của cá nhân chỉ được cấp 1 mã số thuế duy nhất và cá nhân sẽ thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế và các tổ chức , cơ quan liên quan thông qua mã số thuế này.

Khi cá nhân thực hiện đăng ký cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả bị báo trùng số CMND/CCCD (12 số), thì đề nghị cơ quan chi trả làm văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị xác minh số CMND/CCCD (gửi kèm theo bản chụp xác nhận CMND/CCCD của cá nhân báo trùng, có công chứng hoặc xác thực đã đối chiếu bản gốc). Cơ quan thuế sẽ căn cứ và thực hiện các bước xác minh trùng số CMND/CCCD theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời người nộp thuế biết và thực hiện./.

 

Các tin đã đưa ngày: