Trả lời về việc đóng bảo hiểm cho người lao động tại doanh nghiệp

02/12/2019

Chi tiết câu hỏi:

Tại công ty chúng tôi có trường hợp người lao động Nguyễn Thị A tham gia đồng thời 2 Hợp đồng lao động, HĐLĐ tại công ty chúng tôi được ký kết sau. Do đó, Công ty được hướng dẫn chỉ tham gia BHYT và BHTN, BNN cho lao động A này với mức 4,5% lương.

 - Tháng 06/2019 và 07/2019, do Công ty đã trừ 9% mức đóng BHXH, BHYT, BHTN vào lương của bà A nhưng không đóng lên Cơ quan bảo hiểm xã hội được, do trùng quá trình với quá trình đóng BHXH tại HĐLĐ thứ nhất  nên Công ty có trách nhiệm phải trả 27% mức đóng BHXH, BHTN (2 tháng) vào lương cho bà A. 

- Hàng tháng công ty có trách nhiệm trả vào lương cho bà A 18% mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tại công ty.

Hỏi như vậy Công ty chúng tôi đã thực hiện đúng quy định hay chưa? Nếu chưa đúng kính mong quý cơ quan hướng dẫn cụ thể.

Nguyễn Thị Khánh Linh

 BHXH tỉnh trả lời:

Tại  Khoản 1 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BNTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định  như sau:

“1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.”.

Đối chiếu với quy định trên thì đối với Công ty ký kết hợp đồng lao đồng sau và số tiền lương của Công ty này trả cho người lao động cao hơn Công ty đầu tiên thì số tiền phải đóng hàng tháng như sau:

-  Công ty phải đóng 3,5% (trong đó: BHYT: 3%; BHTNLĐ-BNN: 0.5%)

- Trích lương của người lao động để đóng BHYT với mức là: 1,5%.

 Như vậy, tổng tiền đóng cho cơ quan BHXH hàng tháng là 5% và không phải đóng 18% vào quỹ BHXH, BHTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn để bà Linh thực hiện theo nội dung như trên để đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

Các tin đã đưa ngày: