Trả lời về việc thuế suất áp dụng đối với dịch vụ thuê trong doanh nghiệp chế xuất

29/10/2019

Chi tiết câu hỏi:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có ký hợp đồng thuê máy in cho văn phòng (bên cung cấp sẽ đưa máy in tới văn phòng của Công ty chúng tôi). Vậy dịch vụ này có được xuất hóa đơn VAT 0% hay không? Nếu không được thì chúng tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng thuế suất 0%?

Cục Thuế tỉnh trả lời:

Ngày 17/10/2019, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc nhận được 01 phản ánh, kiến nghị của quý doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có ký hợp đồng thuê máy in cho văn phòng, theo đó bên cung cấp sẽ đưa máy in tới văn phòng của Công ty thì dịch vụ cho thuê máy in nêu trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%, bên cung cấp dịch vụ được xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% cho Công ty nếu đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời để Doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: