Trả lời về thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

23/10/2019

Chi tiết phản ánh:

Công ty tôi là Công ty có vốn 100% từ nước ngoài (Nhật Bản và Hàn Quốc), được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2007. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là: sản xuất bao bì từ hạt nhựa.

Hiện nay, Công ty tôi có nhu cầu bổ sung thêm lĩnh vực hoạt động là: nhập khẩu, kinh doanh (bán buôn) các kim loại hiếm (ví dụ: crom, coban, niken, molypden, sắt, vonfram...). Tôi có câu hỏi như sau:

1. Các loại mặt hàng trên có thuộc danh mục bị cấm nhập khẩu, kinh doanh không? Hay nói cách khác là Công ty tôi có được phép bổ sung thêm ngành nghề trên hay không?

2. Nếu được phép, thì thủ tục để công ty tôi bổ sung thêm ngành nghề trên như thế nào?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

1. Theo quy định tại Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương thì việc nhập khẩu, kinh doanh các loại mặt hàng của doanh nghiệp nêu như trong câu hỏi không thuộc danh mục bị cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh thì Doanh nghiệp được phép bổ sung thêm các ngành nghề. Tuy nhiên, việc nhập khẩu, kinh doanh doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thủ tục Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh được quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015. (Mẫu Thông báo được quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019)

Nhà đầu nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét giải quyết theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: