Năm 2020, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tăng trưởng 9,2%

17/02/2020

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Những năm qua, Công ty liên tục đổi mới công tác quản lý, cải tiến phương án sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường các sản phẩm điều trị hiệu quả, sức cạnh tranh cao.

Năm 2019, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 612,7 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 24,5 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu hàng sản xuất đạt 367,6 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018. Đây cũng là năm đạt doanh thu hàng sản xuất cao nhất trong giai đoạn 2014 -2019. Với trên 500 cán bộ, nhân viên, người lao động, năm 2019, thu nhập bình quân người lao động trong Công ty đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,7% so với năm 2018. Công ty đã đầu tư trụ sở văn phòng tại Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng và Cần Thơ; triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2024, tầm nhìn đến năm 2035; cải tiến công tác nhân sự theo tiêu chí tiên tiến.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt và thay đổi nhanh của thị trường, năm 2020 và những năm tiếp theo, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh. Phấn đấu năm 2020, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt tối thiểu 565 tỷ đồng, tăng trưởng tối thiểu 9,2% so với năm 2019. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: